Oriolus FörlagEuropas Ugglor

Feathers - Identification for Bird Conservation

Köpvillkor

Beställning

Kontakt

  Page in English
Europas Ugglor

Europas Ugglor
Owls of Europe
Oriolus Förlag, Uppsala 2008

77 läten hos alla 13 europeiska ugglearter, mellan 2 och 9 olika läten per art. Inte bara spelande hanar utan även kontaktläten, läte av honor, tiggande ungar med mera. Bifogat häfte innehåller beskrivning pa svenska och engelska samt sonogram av spelande hanar. CD skiva. Cirka 68 min.

Innehållsförteckning

Tornuggla Tyto alba
1. Honans kontaktläte i förgrunden och ropande hane i bakgrunden
2. Honans drill inför matning av ungar
3. Väsande av äldre och drillande av yngre ungar i boet
4. Försvarssläte av ungar i boet

Dvärguv Otus scops
5. Revirläte hos hane
6. Revirläte hos två olika hanar samtidigt
7. Tvåstavig sång hos upphetsad hane
8. Defensiv näbbknäppning hos vuxen fågel. Visslande hane i bakgrunden
9. Ungarnas drill och näbbknäppning
10. Rop hos hane och hona, ungarnas kraxande efter att de lämnat boet

Berguv Bubo bubo
11. Revirrop hos hane
12. Hona och hane
13. Läte som föregår parning
14. Näbbknäppningar och väsande vid fara
15. Tiggande ungar och hona - ej typiska
16. Tiggande ungar efter att de lämnat boet
17. Varningsläte

Fjälluggla Nyctea scandiaca
18. Hona och ropande hane
19. Honans kontaktläte från boet
20. Tiggande ungar samt honans läte

Hökuggla Surnia ulula
21. Ropande hane
22. Kontaktläte hos par i närheten av boet

Sparvuggla Glaucidium passerinum
23. Ropande hane
24. Rop hos upprörd hane irriterad över en annan hanes närvaro
25. En variant av upprörd hanes rop
26. Oroligt par i närheten av boplats
27. Otypiskt läte hos upprörd hane
28. "Vinterläte", utom parningstid, hos båda könen
29. Kontaktläte mellan två fåglar utom parningstid
30. Honans kontaktläte
31. Parningsakt och läte hos hane samt hona efter parning
32. Tiggande ungar

Minervauggla Athene noctua
33. Revirläte hos hane
34. Revirläte hos en annan hane
35. Sammanfallande rop hos upprörd hane och hona
36. Varningsläte hos hane
37. Honans reaktion på människor i närheten av boet
38. Varningsläte hos hane i boets närhet
39. Ytterligare ett varningsläte hos hane
40. Tiggande ungar i boet

Kattuggla Strix aluco
41. Ropande hane
42. Två ropande hanar vid revirgräns
43. Typiskt rop hos hane och svarande hona
44. Honans läte och en exalterad hane
45. Kontaktläte hos hona
46. Honans läte och hanens "xylofondrill"
47. Kontaktläte hos hona i boet
48. Tiggande yngre ungar då de lämnat boet
49. Tiggande äldre ungar

Slaguggla Strix uralensis
50. Ropande hane
51. Ropande hane i boets närhet
52. Kontaktläte hos hona i boets närhet, ropande hane i bakgrunden
53. Lockläte hos hona i boets närhet
54. Reaktion på människas närvaro vid boet
55. Tiggande små ungar i boet

Lappuggla Strix nebulosa
56. Ropande hane, näbbknäppningar och svagt läte från hona
57. Kontaktläte hos hona i boet, hanens varningsläte hörs i bakgrunden
58. Tiggande små ungar

Hornuggla Asio otus
59. Ropande hane
60. Två ropande hanar vid revirgräns
61. Kontaktläte hos hona nära boet
62. Upprörd individ nära boet
63. Varningsläte
64. Vinterläte hos hane
65. Tiggande ungar i boet
66. Tiggande ungar som nyligen lämnat boet
67. Panikläte hos individ som attackeras av duvhök

Jorduggla Asio flammeus
68. Ropande hane under spelflykt, vingklappning kan höras
69. Kontaktläte hos hona vid boet
70. Orosläte av ungar i boet samt honans läte i bakgrunden

Pärluggla Aegolius funerus
71. Typiskt ropande hane
72. Hanen ropar efter honan som svarar lågt i bakgrunden
73. Hanen ropar fran bohål efter honan
74. Orosläte, honan ropar lågt i bakgrunden
75. Hane med byte ropar efter honan för bytesöverlämning nära boet
76. Tiggande små ungar i boet
77. Tiggande utflugna ungar

Till beställning >>>>

Pris 149 kr